Personeel - Ziekteverzuim
Sinds 1 januari 2004 zijn in de eerste twee ziektejaren werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor een snelle terugkeer naar werk. En de werkgever betaalt in die periode het loon door. Dit is wettelijk bepaald.
 
Loondoorbetaling
De werkgever is verplicht het loon twee jaar lang door te betalen voor uren die de werknemer door ziekte niet werkt. In het eerste jaar moet dat minimaal 70% zijn van wat de werknemer normaal verdiende en ten minste het minimumloon. In het tweede jaar krijgt de werknemer minimaal 70% van het laatstverdiende loon en vervalt de minimumloongarantie. Over twee ziektejaren samen betaalt de werkgever maximaal 170% van het laatstverdiende loon. Hoe het precies zit, is vaak geregeld in een CAO. Als de arbeidsovereenkomst eerder dan na twee jaar ziekte afloopt kan de werknemer daarna ziekengeld van het UWV krijgen.
 
Inspanningsverplichting
Werknemer en werkgever moeten volgens een plan van aanpak gericht werken aan reïntegratie. Inschakeling van deskundige ondersteuning zoals een arbodienst of een bedrijfsarts is verplicht; werkgever en werknemer kunnen samen een reïntegratiebedrijf inschakelen. De werkgever moet alles doen om de werknemer snel weer aan het werk te krijgen in het eigen bedrijf. Ook bij ziekte of blijvend gebrek. Lukt dit niet, dan moet hij proberen de zieke werknemer bij een andere werkgever te plaatsen. Dit geldt tot twee jaar nadat iemand ziek is geworden.
 
Gelukkig kunt u zich indekken tegen deze risico’s
Met een loondoorbetalingsverzekering verzekerd u zich tegen het risico van loondoorbetaling gedurende de eerste twee ziektejaren van uw werknemer, U beperkt hiermee het risico van langdurige loondoorbetaling tot een voor u aanvaardbaar niveau.
 
Het verzuimmanagement kunt u bij de meeste maatschappijen als onderdeel van de ziekteverzuimverzekering afsluiten. U kunt echter ook kiezen voor de diensten van een Arbo-dienst. Bij de Arbodiensten heeft u de keuze uit verschillende pakketten. Bij het meest uitgebreide pakket neemt de Arbo-dienst zelfs de administratie van u over. Hier staat uiteraard wel een hoge premie tegenover. Indien u dit in eigen beheer wilt houden kunt u een minder uitgebreid pakket kiezen dat minder kost.
 
In de meeste gevallen is het echter de voordeligste optie om te kiezen voor een verzekering inclusief verzuimmanagement. Wilt u hiervoor een vrijblijvende offerte ontvangen dan kunt u bellen met: 074 - 3 777 000
 
 
Terug


© 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer