Personeel - WGA-eigen risicodrager

WGA staat voor Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.

Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het gevolg hiervan is dat alle werkgevers per 1 juli 2007 (weer) eigenrisicodrager kunnen worden voor de WGA. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om het risico niet meer bij het UWV onder te brengen, maar bij een verzekeringsmaatschappij. Ze betalen dan in plaats van een gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV een vaste premie aan de verzekeraar, die in de meeste gevallen een stuk lager is.

Toestemming nodig
Wilt u eigenrisicodrager worden dan moet u in het bezit zijn van een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar. Uw aanvraag om eigenriscodrager te worden moet u uiterlijk 13 weken voor 1 januari of 1 juli bij de Belastingdienst indienen. Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad dan dient u deze om advies te vragen.

Verzekeren
Het voordeligste is om het WGA-eigenrisicodrager als onderdeel op uw ziekteverzuimverzekering af te sluiten.


Terug© 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer