Personeel - Levensloopregeling
Sparen voor vrije tijd
Met de levensloopregeling houdt u een deel van het brutoloon van uw medewerker in om te sparen. Met het opgebouwde bedrag kan hij later onbetaald verlof opnemen. Uw medewerker bepaalt zelf waarvoor hij dit verlof gebruikt.
 
 


© 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer