Personeel - Aansprakelijkheid

Worden u of uw medewerkers aansprakelijk gesteld voor schade?

Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen schade die u of een van uw medewerkers veroorzaakt aan derden. De verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade.


Heeft/had u al een aansprakelijkheidsverzekering voordat u personeel aannam?

Controleer dan of er dekking is voor werkgeversaansprakelijkheid op uw reeds afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Klik hier voor meer informatie.

Terug

 

 © 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer