WA-marktverzekering

De AVB (ook genoemd: WA-marktverzekering) waarvoor u via uw lidmaatschap bij de STAH verzekerd bent, dekt uitsluitend de aansprakelijkheid van de leden, voortvloeiende uit het gebruikmaken van een marktkraam en/of verkoopwagen, mits deze zich in stilstaande toestand bevindt, inclusief het opbouwen en afbreken van de kraam en/of verkoopwagen. Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien en zover de aansprakelijkheid van de verzekerden niet elders is verzekerd. Gezien het feit dat het lidmaatschap van de STAH al jaar en dag persoonlijk is, kan ook alleen het lid dat vergunninghouder is als verzekerde gezien worden. Er is geen sprake van verzekering onderling. Dit houdt in dat indien u schade veroorzaakt aan een marktcollega deze schade niet vergoed wordt volgens de WA-marktverzekering (hiervoor heeft u een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor  bedrijven nodig). 

Een voorbeeld:
De man in ons voorbeeld is deelnemer bij de STAH.
U heeft samen met uw vrouw (dit zou bijvoorbeeld ook uw zoon kunnen zijn) een V.o.f.. Op zaterdag staat u op de markt in Hengelo en uw vrouw staat op datzelfde moment op de markt in Enschede. Tijdens een storm waait het dekzeil van de kraam in Enschede waardoor een bezoeker van de markt een gebroken arm oploopt. Voor deze schade stelt de bezoeker uw vrouw aansprakelijk. Hiervoor kunt u GEEN beroep doen op de WA-marktverzekering. De schade is wel ontstaan door een marktkraam in stilstaande toestand op de markt maar uw vrouw is GEEN deelnemer bij de STAH zodat zij ook niet verzekerd is volgens de WA-marktverzekering. Zou deze schade zijn ontstaan in Hengelo (dus bij het lid) dan zou er wel een beroep op de WA-marktverzekering kunnen worden gedaan. Of zou mevrouw zelf deelnemer zijn geweest bij de STAH dan zou ze een beroep kunnen doen op haar eigen WA-marktverzekering.

Samengevat:

  • Om aanspraak te kunnen maken op de WA-marktverzekering dient de vergunninghouder deelnemer te zijn van de STAH.
  • Wordt de vergunninghouder blijvend vervangen volgens een door de gemeente afgegeven vervangvergunning dan dient de vervanger deelnemer te zijn van de STAH.
  • Schade toegebracht aan een collega marktkoopman is NIET verzekerd.

Waarom een collectieve WA-marktverzekering?
De STAH heeft een collectieve marktverzekering afgesloten met het oogmerk te kunnen voldoen aan de eis die veel gemeenten stellen aan het verkrijgen van een marktvergunning. De eis van deze gemeenten was er op gericht dat de bezoekers van de markt te allen tijde een beroep konden doen op een schade-uitkering indien daartoe de noodzaak was. De vereniging is verzekeringnemer (heeft de verzekering afgesloten), derhalve zijn zij in het bezit van de polis en bijbehorende voorwaarden. Het eigen risico bedraagt € 340,- per aanspraak voor schade aan zaken.© 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer