Bedrijfsmiddelen

U kunt uw voorraad goederen, winkel, opslagruimte, garagebox*, kantoorpand etc. met inventaris onderbrengen op verzekering voor bedrijfsmiddelen.

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 000Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verzekeringen voor:

GOEDERENTRANSPORT
Deze verzekering biedt dekking tegen allerlei risico’s die u loopt tijdens het transport (incl. laden en lossen) van uw goederen en de voor uw handel benodigde inventaris zoals losse weegschalen, messen e.d. Diefstal is gedekt tijdens de gebruikelijke werkuren (na braak aan het afgesloten vervoermiddel). Buiten de gebruikelijke werkuren dient het vervoermiddel gestald te zijn in een deugdelijk afgesloten stenen / hard gebouw, diefstal is dan alleen gedekt indien er sprake is van braakschade aan dit gebouw. Het verzekerde bedrag wordt gebaseerd op de inkoopwaarde van de maximale hoeveelheid goederen die u met de wagen vervoert.

Unieke diefstaldekking bij Koopman Bemiddelings Orgaan
Omdat niet iedereen over een garage beschikt kunt u bij KBO op de volgende manieren toch uw goederen tegen diefstal, buiten de gebruikelijke werkuren, verzekeren.

  • U stalt uw voertuig met goederen op afgesloten eigen terrein. Het voertuig is niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

          of

  • U stalt uw voertuig op uw oprit, direct voor of naast uw woonhuis voorzien van een TNO-goedgekeurde inbraakalarminstallatie SCM klasse 2.

VOORRAAD
Deze verzekering is bedoeld voor uw handelswaar (die telkens vervangen wordt). De waar is verzekerd in de opslagruimte maar kan tevens verzekerd worden tegen brand(gevolg)schade tijdens het tijdelijk verblijf elders.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op vervangingswaarde of marktwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van, naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom, gelijkwaardige zaken.

INVENTARIS
Uw inventaris heeft vaak een hogere waarde dan u denkt. De financiële gevolgen door schade aan uw kantoormeubilair, winkelrekken, maar ook het huurdersbelang kunt u met een inventarisverzekering in elk geval tot een minimum beperken. Er is dekking voor schade door o.a. brand, diefstal, blikseminslag, gewelddadige beroving etc.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de nieuwwaarde van uw inventaris.

BEDRIJFSPAND
Een dekking voor financiële gevolgen door schade aan uw eigen zakenpand, of dit nu een winkel, opslagruimte of kantoor is, door o.a. brand, glasbreuk, ontploffing, inbraak etc.

Wij adviseren u om altijd de fundering en indexering mee te verzekeren.

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om het pand, na totale verwoesting, in dezelfde staat, opnieuw te bouwen. Dit bedrag is vaak terug te vinden in een taxatierapport.

* Beveiliging van de opslagruimte
Indien de opgeslagen goederen (al dan niet in het voertuig) zich bevinden in een garagepand dient er een extra garagedeurbeveiliging aanwezig te zijn. Indien er geen sprake is van een extra beveiliging bestaat er geen recht op diefstaldekking.

 

Wilt u meer informatie of een offerte? Bel 074 - 3 777 000 

 © 2009 Koopman Bemiddelings Orgaan - sitemap - disclaimer